top of page

שירותים

איזי קלמן פיתח גישה פשוטה אך יעילה להפסקת העוינות ויצירת הרמוניה במסגרות חברתיות על ידי יישום מעשי של כלל הזהב, היוצר מצבי ניצחון/ניצחון.

הרבה פעמים אומרים שאין פתרונות פשוטים. זה לא נכון. הבעיות הן קשות. כשאנחנו מוצאים פתרון שעובד, זה בדרך כלל משהו מאוד פשוט.

-איזי קלמן

תודה על ההגשה!
bottom of page