top of page

האם אתה הורה או מורה? האם הריב והריב בין ילדים הביאו אותך לסוף דעתך? העצה הפשוטה במדריך זה יכולה להפחית את התוקפנות שלהם ב-70, 80, או אפילו 90%! וזה ידרוש פחות מאמץ מצידך! תאר לעצמך מה אתה יכול לעשות עם כל הזמן והאנרגיה שתחסוך! תוך כדי כך יוגברו העצמאות, החוסן והבגרות הרגשית של הילדים שבטיפולכם.

מדריך מהפכני להפחתת תוקפנות בין ילדים

6.00$מחיר
    bottom of page